Hızlı Erişim

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Avrupa Birliği, HORIZON 2020, Yurt Dışı Kuruluşlar Kaynaklı Projeler

Loughney, S., Uğurlu, Ö., Yildiz, S. and Wang, J., (2021-Devam Ediyor). “Maritime Risk Evaluation and Safety Optimization in Narrow Straits: A Case Study in Istanbul Strait and English Channel". IAMU Research Project for Young Academic Staff in FY2021. Destek Miktarı: 20.000 USD.

TÜBİTAK

Uçar, Y. ve Ayas, D., (Eylül 2021-Devam Ediyor). "Bitkisel yağ bazlı nanoemülsiyonların kolloidal salınım sistemi olarak kullanılmasının farklı gıda matrislerindeki etkilerin incelenmesi". TÜBİTAK BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve Desteği. Destek Miktarı: 60.000 TL.

Gül, M.,R., Miroğlu, A., Özgül, A., Özaydınlı, M. ve Sağlam, C., (2021- Devam ediyor). "Karadeniz ekosisteminde biyo-kontrol uygulamalarının ekolojik, fizyolojik ve etolojik sebepleri ve sonuçları: Pavurya (Eriphia verrucosa) - deniz salyangozu (Rapana venosa) ilişkisi örneği". TÜBİTAK (3501 Kariyer Geliştirme Projesi). Destek miktarı: 360.000 TL.

KOSGEB, DOKA gibi üniversite dışı kaynaklı projeler

Aydın, M., Tunca, E., Sözer, A., Korkmaz, K., Gül, M., R., Akdoğan Şirin, P. ve Şirin, C.,  (Ekim 2020-Devam Ediyor). "Ordu'dan Hopa’ya Mavi Yol Projesi". DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı), Proje No: TR90/20/ST/0019. Destek Miktarı: 536.600 TL.

Cihan, M. (Mayıs 2021-Devam Ediyor). "Doğal elyaf takviyeli kompozit malzemelerden deniz taşıtları üretimi". KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı). Destek Miktarı: 300.000 TL.

BAP Projeleri

Aydın, M., Öztürk, R., Ç., Terzi, Y., Şirin, C., Akdoğan Şirin, P. ve Ustaoğlu, D., (Aralık 2021- Devam ediyor). “Ordu İli denizel makroalg türlerinin moleküler düzeyde tanımlanması ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi”. Ordu Üniversitesi Bap Araştırma (A-2127). Destek miktarı: 16500 TL.

Aydın, M. ve Ustaoğlu, D., (Haziran 2021-Devam Ediyor). "Güney Karadeniz Bölgesi’ndeki Symphodus roissali (Labridae) Türünün Morfometrisi ve Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: B-2116. Destek Miktarı: 12300 TL.

Korkmaz, K., Tokur, B. ve Uçar, Y., (Şubat 2021-Devam Ediyor). "Lactobacillus reuteri serbest hücre ekstraktı ile propolis ekstraktlarının mikroenkapsülasyonu ve balıkta bozulmaya neden olan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi (A-2103). Destek Miktarı: 11991.86 TL.
 
Uçar, Y., Durmuş, M. ve Korkmaz, K., (Kasım 2021-Devam Ediyor). "İsrail Sazan (Carassius Gibelio)ından Biyoaktif Proteinlerin Ve Peptitlerin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi (A-2117). Destek Miktarı: 14992 TL.
 
Yılmaz, E. ve Beşlioğlu, M., (2021- Devam ediyor). “Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması”. Ordu Üniversitesi BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek miktarı: 8560 TL.

Bilgin Fıçıcılar, B. ve Aydın, M., (Aralık 2021- Devam ediyor). “Orta Karadeniz'de Avlanan ve Ticari Değeri Yüksek olan Balıklarda Mikroplastiklerin Dağılımı ve Bileşimi”. Ordu Üniversitesi BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: A-2128. Destek miktarı: 18655 TL.

Bostancı, D., Alkan, S., Tunca, E., Kontaş, S. ve Yedier, S., (Mayıs, 2020 - Devam ediyor). "Ordu İli İçme Suyu Kaynakları ve Şebeke Sularının Genotoksik Potansiyellerinin Model Organizma Kullanılarak Comet Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi". ODÜ BAP Güdümlü Projeler. Destek Miktarı: 20000 TL.
 
Bostancı, D., Kontaş, S. ve Yedier, S., (Ekim, 2020 - Devam ediyor). "Laboratuvarda Üretilen Mikroplastik Liflerin Sazan Balığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 13500 TL.
 
Kontaş, S., Bostancı, D. ve Yedier, S., (Kasım, 2020 - Devam ediyor). "Bolaman Çayı (Fatsa)'nda Ağır Metal Kaynaklı Genotoksisitenin Değerlendirilmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 11992,12 TL.
 
Kontaş, S., Bostancı, D. ve Yedier, S., (Ekim, 2021 - Devam ediyor). "Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) Türünde Ağır Metal Birikimi ve Muhtemel İnsan Sağlığı Risklerinin Değerlendirilmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 18975 TL.
 
Yedier, S., Kontaş, S. ve Bostancı, D., (Aralık, 2021 - Devam ediyor). "Yason Burnu'nda (Ordu, Karadeniz) yayılış gösteren Uranoscopus scaber (Kurbağa balığı) türünün Bazı Popülasyon Özellikleri ve Otolit Morfolojisinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 18900 TL.
 
Çaklı, Ş., Akdoğan Şirin, P., Erol, N., D., Yılmaz, Ş., T., Korel, F., Kayalar, H., Benjakul, S., Çaklı, A. ve Baldemir, P., (2021-Devam ediyor). “Chlamydomonas reinhardtii mikroalginin Çaça balığı (Sprattus sprattus) dan izoelektrik çözündürme çöktürme yöntemi ile elde edilen miyofibriller protein konsantresinin besinsel ve fonksiyonel özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi”. Ege Üniversitesi Bap Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (FOA-2021-22931). Destek miktarı: 248810 TL
 
Serdar, S. ve Akdoğan Şirin, P., (2021-Devam ediyor). “Farklı azot konsantrasyonlarında kültürü yapılan mikroalg türlerinin biyokimyasal içeriklerinin belirlenmesi”. Ege Üniversitesi Bap Araştırma (FGA-2021-22737). Destek miktarı: 50000 TL.

Ekleme tarihi: 07-02-2022 13:59:23 Güncellenme tarihi: 01-03-2022 11:25:04