FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Devam Eden Projeler

Devam Eden Projeler

Avrupa Birliği, HORIZON 2020, Yurt Dışı Kuruluşlar Kaynaklı Projeler

Özyurt, R., Aydın, M., Tunca, E., Uğurlu, Ö., Kontaş Yalçınkaya, S., Bilgili, L., Karadurmuş, U., Alkan, S. and Özdemir, Y., H., (2023-Devam Ediyor). “Harnessing complementary curricular preparedness via sustainable management in response to civil and military pollution on the coastline, tributaries and lagoons in Black Sea‘s North, West, South zone". European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP. Destek Miktarı: 62500.84 EURO.

TÜBİTAK

Solak Fışkın, C., Fışkın, R., Akgül, E., F. ve Çakır, E., (2023-Devam ediyor). "Denizyolu Kuru Yük Taşımacılığında Bölgesel Navlun Endeksinin Belirlenmesine Yönelik Bir Otomatik Değerleme Modelinin Geliştirilmesi". TÜBİTAK (3501 Kariyer Geliştirme Projesi). Destek miktarı: 598.400 TL.

KOSGEB, DOKA gibi üniversite dışı kaynaklı projeler

Aydın, M., Tunca, E., Sözer, A., Korkmaz, K., Gül, M., R., Akdoğan Şirin, P. ve Şirin, C.,  (Ekim 2020-Devam Ediyor). "Ordu'dan Hopa’ya Mavi Yol Projesi". DOKA (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı), Proje No: TR90/20/ST/0019. Destek Miktarı: 536.600 TL.

Cihan, M. (Mayıs 2021-Devam Ediyor). "Doğal elyaf takviyeli kompozit malzemelerden deniz taşıtları üretimi". KOSGEB (T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı). Destek Miktarı: 300.000 TL.

BAP Projeleri

Aydın, M., Öztürk, R., Ç., Terzi, Y., Şirin, C., Akdoğan Şirin, P. ve Ustaoğlu, D., (Aralık 2021- Devam ediyor). “Ordu İli denizel makroalg türlerinin moleküler düzeyde tanımlanması ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi”. Ordu Üniversitesi Bap Araştırma (A-2127). Destek miktarı: 16500 TL.

Aydın, M. ve Ustaoğlu, D., (Haziran 2021-Devam Ediyor). "Güney Karadeniz Bölgesi’ndeki Symphodus roissali (Labridae) Türünün Morfometrisi ve Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: B-2116. Destek Miktarı: 12300 TL.

Korkmaz, K., Tokur, B. ve Uçar, Y., (Şubat 2021-Devam Ediyor). "Lactobacillus reuteri serbest hücre ekstraktı ile propolis ekstraktlarının mikroenkapsülasyonu ve balıkta bozulmaya neden olan bakteriler üzerindeki antibakteriyel etkileri". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi (A-2103). Destek Miktarı: 11991.86 TL.
 
Uçar, Y., Durmuş, M. ve Korkmaz, K., (Kasım 2021-Devam Ediyor). "İsrail Sazan (Carassius Gibelio)ından Biyoaktif Proteinlerin Ve Peptitlerin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi (A-2117). Destek Miktarı: 14992 TL.
 
Yılmaz, E. ve Beşlioğlu, M., (2021- Devam ediyor). “Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarını Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslemenin Yumurta Verimi ve Larval Gelişime Etkisinin Araştırılması”. Ordu Üniversitesi BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek miktarı: 8560 TL.
 
Kontaş, S., Bostancı, D. ve Yedier, S., (Kasım, 2020 - Devam ediyor). "Bolaman Çayı (Fatsa)'nda Ağır Metal Kaynaklı Genotoksisitenin Değerlendirilmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 11992,12 TL.
 
Kontaş, S., Bostancı, D. ve Yedier, S., (Ekim, 2021 - Devam ediyor). "Barbunya Balığı (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) Türünde Ağır Metal Birikimi ve Muhtemel İnsan Sağlığı Risklerinin Değerlendirilmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 18975 TL.
 
Yedier, S., Kontaş, S. ve Bostancı, D., (Aralık, 2021 - Devam ediyor). "Yason Burnu'nda (Ordu, Karadeniz) yayılış gösteren Uranoscopus scaber (Kurbağa balığı) türünün Bazı Popülasyon Özellikleri ve Otolit Morfolojisinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 18900 TL.
 
Çaklı, Ş., Akdoğan Şirin, P., Erol, N., D., Yılmaz, Ş., T., Korel, F., Kayalar, H., Benjakul, S., Çaklı, A. ve Baldemir, P., (2021-Devam ediyor). “Chlamydomonas reinhardtii mikroalginin Çaça balığı (Sprattus sprattus) dan izoelektrik çözündürme çöktürme yöntemi ile elde edilen miyofibriller protein konsantresinin besinsel ve fonksiyonel özellikleri üzerine etkisinin belirlenmesi”. Ege Üniversitesi Bap Çok Disiplinli Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (FOA-2021-22931). Destek miktarı: 248810 TL
 
Serdar, S. ve Akdoğan Şirin, P., (2021-Devam ediyor). “Farklı azot konsantrasyonlarında kültürü yapılan mikroalg türlerinin biyokimyasal içeriklerinin belirlenmesi”. Ege Üniversitesi Bap Araştırma (FGA-2021-22737). Destek miktarı: 50000 TL.
 
Altunsaray, E., Halilbeşe, A., N., Türkmen, S., Doğru, A. ve Sözen, A., (Ocak 2023-Devam Ediyor). “Gemi Pervanesinin Sürdürülebilir Malzeme ve Üretim Yöntemleriyle Performansının ve Gemiden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılmasına Etkisinin İyileştirilmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projesi, Proje No: FBA-2023-3025. Destek miktarı: 495624.20 TL.
 
Yedier, S., Bostancı, D. ve Kontaş Yalçınkaya, S. (Haziran, 2023 - Devam ediyor). "Turnasuyu ve Curi derelerinde (Ordu) yayılış gösteren tatlısu kefallerinin genetik yapılarının araştırılması". ODÜ BAP A Tipi (A-2330) Münferit Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 29500 TL.

Ekleme tarihi: 07-02-2022 13:59:23 Güncellenme tarihi: 18-07-2023 15:52:52