FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tamamlanmış Projeler

Tamamlanmış Projeler

Avrupa Birliği, HORIZON 2020 gibi Yurt Dışı Kaynaklı Projeler

Aydın, M., (2012-2015). "Sea cucumbers: the new resource for a hungry fishery (CUMFISH)". FCT, PTDC/MAR/119363/2010. CCMAR, CSIC, IEO, INVEMAR, Universite de La Reunion, Australia Institute of Marine Science and Ordu University (Araştırmacı). Destek Miktarı: .

Kurtuluş, B., Tunca, E., Kurtuluş, D., F., Avşar, Ö., Kuğu, E., Üçüncü Tunca, E., Erdem, G. ve Sağır, Ç., (...-...). "Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi (BSKY) Yaklaşımıyla Yeraltı Suyunun İklim Değişikliği ve Artan Talebe Olan Direnci". Eraned-met-TÜBİTAK, Proje No: 115Y843. Destek Miktarı: 360000 TL.

Loughney, S., Uğurlu, Ö., Yildiz, S. and Wang, J., (2021-2022). “Maritime Risk Evaluation and Safety Optimization in Narrow Straits: A Case Study in Istanbul Strait and English Channel". IAMU Research Project for Young Academic Staff in FY2021. Destek Miktarı: 20.000 USD.

TÜBİTAK

Tunca, E., Kurtuluş, B., Biltekin, D., Üçüncü Tunca, E. ve Çaldırak, H., (...-...). "Orta Karadeniz Bölgesindeki Acısu Alanlarında Bazı İnorganik Kirlilik Parametreleri Üzerinde İnsan Faktörünün Rolü ve Mevcut Durumun Canlılara Olan Etkisinin Belirlenmesi". TÜBİTAK, Proje No: 115Y733. Destek Miktarı: 60000 TL.

Türe, H., Tunca, E. and Terzioğlu, K., (...-...). "Aljinat Esaslı Kompozit Mikrokürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Sulardan Ağır Metallerin Uzaklaştırılmasında Kullanımı". TÜBİTAK, Proje No: 214Z146. Destek Miktarı: 60000 TL.

Kurtuluş, B., Kurtuluş, D., F., Tunca, E., Mutlu, T., Cosgun, V. ve Alkevli, T., (...-...). "Asartepe Baraj Gölü'nde su bulanikliği dinamiğinin ve su parametrelerinin insansiz hava araci (IHA) ile değerlendirilmesi ve yerinde ölçümlerle verilerin doğrulanması". TÜBİTAK, Proje No: 112Y212. Destek Miktarı: 25000 TL.

Kaya, M., Duman, F., Üçüncü, E. and Tunca, E., (...-...). "Karataş Gölü'nün zooplankton faunası ve ağır metal birikiminin mevsimsel olarak belirlenmesi ve gölden kültüre alınan Daphnia magna'nın biyoremediasyon kapasitesinin Lemna minor ile kıyaslanması". TÜBİTAK, Proje No: 111Y154. Destek Miktarı: 25000 TL.

Altındağ, A., Tunca, E., Üçüncü, E. ve Buyurgan, Ö., (...-...). "Su mercimeği (Lemna minor L.) kullanılarak farklı konsantrasyonlardaki ağır metal (Cu, Cr, Pb) karışımlarının laboratuvar ortamında biyoremediasyonu". TÜBİTAK, Proje No: 110Y202. Destek Miktarı: 25000 TL.

Yılmaz, E., Yılmaz, A. ve Akbulut, B., (2011-2012). “Sınırlı ve Döngüsel Yemleme Stratejisinin Japon Balığı (Carassius auratus Linnaeus, 1758) Yavrularında Büyümeye Etkisinin Araştırılması”. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı, Proje No: 111O065. Destek Miktarı: 24351.57 TL.

Aydın, M., Tunca, E., Kontaş, S. ve Şirin, C., (2021). "Mavi ile Yeşilin Kucağında Doğamı, Tarihimi ve Kültürümü Keşfediyorum". TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI Projesi. Destek Miktarı: .

Gül, M.,R.Miroğlu, A., Özgül, A., Özaydınlı, M. ve Sağlam, C., (2021- 2023). "Karadeniz ekosisteminde biyo-kontrol uygulamalarının ekolojik, fizyolojik ve etolojik sebepleri ve sonuçları: Pavurya (Eriphia verrucosa) - deniz salyangozu (Rapana venosa) ilişkisi örneği". TÜBİTAK (3501 Kariyer Geliştirme Projesi). Destek miktarı: 360.000 TL.

KOSGEB, DOKA gibi üniversite dışı kaynaklı projeler

Aydın, M., (2012). "Antalya Körfezi’ndeki Deniz Makrobentik Bitkilerinin Belirlenmesi ve Kataloglanması". Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü, TAGEM (Proje Yürütücüsü). Destek Miktarı: .

Aydın, M., (2011-2016). "Batı Karadeniz’de (Sinop-Cide (Kastamonu)) Dağılım Gösteren Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)) Stoklarının Tahmini Üzerine Bir Ön Çalışma". TAGEM (Araştırmacı). Destek Miktarı: .

Yükseköğretim Kurumları Destekli BAP Projeleri

Ucar, Y., Tokur, B., Korkmaz, K., Özoğul, Y., Özoğul, F., Küley Boğa, E. and Durmuş, M., (Kasım 2020 - Şubat 2022). "Biberiye Esansiyel Yağı Kullanılarak Hazırlanan Nanoemülsiyonların Karakterizasyonu ve Balıklarda Bozulma Etmeni ve Gıda Kaynaklı Patojenik Bakteriler Tarafından Üretilen Biyojenik Aminler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 17999.4 TL.

Aydın, M., (Haziran 2012-Kasım 2014). "Ordu Bölgesi’nde Yapay Habitat Alanlarının Belirlenmesi ve Ön Deneme Çalışmaları". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1204. Destek Miktarı: 5000 TL.

Aydın, M. ve Biçer, M., (Haziran 2012- Haziran 2013). "Ordu Bölgesi’ndeki mollusca faunasının belirlenmesi ve kataloglanması". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: TF-1205. Destek Miktarı: 5000 TL.

Aydın, M. ve Karadurmuş, U., (Mart 2013-Mart 2014). "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Eriphia verrucosa (Forskal, 1775)’nın biyo-ekolojik özelliklerinin belirlenmesi". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tezi Projesi, Proje No: TF-1222. Destek Miktarı: 5000 TL.

Aydın, M., Ayaz, S. ve Kontaş, S., (Nisan 2014- Nisan 2016). "Orta Karadeniz Bölgesi’nde Kullanılan İskorpit Ağlarının Ekosisteme Etkilerinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1336. Destek Miktarı: 15000 TL.

Aydın, M. ve Tunca, E., (Temmuz 2015-Aralık 2016). "Kuzey Ege Bölgesi’ndeki ticari deniz hıyarı (deniz patlıcanı) stok yoğunluğu ve dağılımının belirlenmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1501. Destek Miktarı: 10000 TL.

Aydın, M. ve Esen Ersoy, N., (Haziran 2016-Aralık 2017). "Güney Karadeniz’deki (Türkiye) Kum Şırlanının (Donax trunculus) Biyolojik Parametreleri". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: TF-1606. Destek Miktarı: 5786 TL.

Sözer, A., Aydın, M. ve Biltekin, D., (Haziran 2016-Aralık 2017). "Çanakkale Boğazı'nın Üç Boyutlu Sayısal Hidrodinamik Modeli". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1623. Destek Miktarı: 14899.86 TL.

Aydın, M. ve Sözer, A., (Kasım 2016-Kasım 2017). "Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki iskorpit balığı (Scorpaena porcus L., 1758)’nın büyüme, üreme, beslenme özelliklerinin belirlenmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1655. Destek Miktarı: 6000 TL.

Aydın, M., Samsun, S. ve Erdoğan Sağlam, N., (Ağustos 2017-Ağustos 2018). "Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki kum kaya balığı (Neogobius melanostomus Pallas 1811)'nın büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AP-1735. Destek Miktarı: 6000 TL.

Samsun, S., Aydın, M. ve Erdoğan Sağlam, N., (Ağustos 2017-Ağustos 2018). "Ordu İlinde Küçük Balıkçılar Tarafından Avlanan Balıkların Boy Kompozisyonu ve Mevsimsel Dağılımı". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AP-1731. Destek Miktarı: 4915 TL.

Erdoğan Sağlam, N., Sağlam, C., Aydın, M. ve Samsun, S., (Ağustos 2018-Şubat 2020). "Ordu Bölgesi'nde Küçük Ölçekli Balıkçılar Tarafından Avlanan Ekonomik Değere Sahip Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: A-1807. Destek Miktarı: 6212.51 TL.

Aydın, M. ve Bodur, B., (Nisan 2019-Nisan 2021). "Güney Karadeniz Bölgesi’ndeki Eşkina balığının (Sciaena umbra) biyo-ekolojik özellikleri". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: B-1914. Destek Miktarı: 9109 TL.

Tunca, E. ve Burak, U., (Eylül 2015-Kasım 2016). "Cd ve Pb'nin Doğal Ortamda, Sucul Bir Makrofit Olan Lemna minor Üzerindeki Kombine Toksik Etkisi". ODÜ BAP B Tipi Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: TF-1525. Destek Miktarı: 6986.75 TL.

Tunca, E., Türe, H., Üçüncü Tunca, E., Fikirdeşici, Ş., Acaröz, E., Tekatlı, Ç., Yıldız, P., Kurtuluş, B., ve Biltekin, D., (Aralık 2015-Kasım 2016). "Asartepe, Çubuk 2 ve Kesik Köprü Baraj Göllerinde mevcut metal durumu için insan etkisinin saptanması ve durumun canlılar üzerindeki etkisi". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1509. Destek Miktarı: 9998 TL.

Biltekin, D., Tunca, E., Sözer, A., Avşar, Ö. ve Avşar, U., (Haziran 2016-Haziran 2017). "Fethiye-Göcek Körfezi, Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanalı yüzey çökel örneklerinin paleontolojik yönden araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1632. Destek Miktarı: 11439.55 TL.

Biltekin, D., Tunca, E. ve Oy, H., (Eylül 2016-Aralık 2017). "Terme yöresinde (Samsun) yeralan Simenit-Akgöl Lagün Kompleksinde Holosen Dönemi Paleo-iklimsel ve Paleo-çevresel Değişimler ve Deniz Seviyesi Değişimlerinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1645. Destek Miktarı: 14567 TL.

Yılmaz, E., Arık, R., O., Arı, B., Yılmaz, A. ve Gök, A. (2012-2013). “Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii Boulenger, 1902) Balıklarında Farklı Yemleme Stratejilerinin Büyümeye Etkisinin Araştırılması”. ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: AR-1206. Destek Miktarı: 3290 TL.

Yılmaz, E. ve Şahin, P., (2018-2019). “Sarı Prenses Balığı (Labidochromis caeruleus) Anaçlarının Erkek Bal Arısı Larvası (Apilarnil) ile Beslenmesinin Üreme Performansı ve Vücut Kompozisyonuna Etkilerinin Araştırılması”. ODÜ BAP B Tipi Araştırma Projesi, Proje No: B-1845. Destek Miktarı:  6362.48 TL.

Kontaş, S., (Mart, 2016 - Mayıs 2016). "Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 Otoliths and Scales Morphologies Inhabiting Kangal Balıklı Çermik Thermal Spring (Sivas, Turkey)". ODÜ BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği. Destek Miktarı: 1250 TL.

Bostancı, D., Türker, D., Kontaş, S., Yedier, S., Kurucu, G., Tecir, B., (Ağustos 2016 - Mart 2017). “Kuzey Ege Denizi Edremit Körfezi'nde Yaşayan Sarı Kuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner 1868)'un Otolit Özelliklerinin Araştırılması”. ODÜ BAP Hızlı Destek Projesi. Destek Miktarı: 5000 TL.

Bostancı, D., Kontaş, S., (Haziran 2016 - Aralık 2018). “Melet Irmağı Su, Sediment ve Bazı Balık Türlerinde Ağır Metal Birikimi ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması”. ODÜ BAP B Tipi (Doktora Tezi) Proje. Destek Miktarı: 18000 TL.

Kontaş, S., (Nisan, 2017 - Temmuz 2017). "Otolith Mass Asymmetry of Barbus tauricus and Capoeta banarescui Inhabiting Melet River, Ordu, Turkey ". ODÜ BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği. Destek Miktarı: 1000 TL.

Bostancı, D., Kontaş, S., Yedier, S., Kurucu, G., Çoşkun, T., (Ağustos 2017 - Kasım 2018). “Marmara Denizi'nde Yayılım Gösteren Pagellus acarne (Risso, 1827)'nin Otolit ve Bazı Populasyon Özelliklerinin Araştırılması”. ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 10000 TL.

Altın, İ. ve Pehlivan, E., F., (Temmuz 2015 - Nisan 2016). “Stokastik Reaktör Model Yaklaşımının Biyodizel Pilot Yakıtlı Doğalgaz Motoruna Uygulanması". KTÜ BAP Hızlı Destek Projesi. Destek Miktarı: 10000 TL.

 

Bostancı, D., Alkan, S., Tunca, E., Kontaş, S. ve Yedier, S., (Mayıs, 2020 - Eylül 2022). "Ordu İli İçme Suyu Kaynakları ve Şebeke Sularının Genotoksik Potansiyellerinin Model Organizma Kullanılarak Comet Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi". ODÜ BAP Güdümlü Projeler. Destek Miktarı: 20000 TL.
 
Bostancı, D., Kontaş, S. ve Yedier, S., (Ekim, 2020 - Haziran 2022). "Laboratuvarda Üretilen Mikroplastik Liflerin Sazan Balığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması". ODÜ BAP A Tipi Araştırma Projesi. Destek Miktarı: 13500 TL.

 

Bilgin Fıçıcılar, B. ve Aydın, M., (Aralık 2021-Temmuz 2023). “Orta Karadeniz'de Avlanan ve Ticari Değeri Yüksek olan Balıklarda Mikroplastiklerin Dağılımı ve Bileşimi”. Ordu Üniversitesi BAP A Tipi Araştırma Projesi, Proje No: A-2128. Destek miktarı: 18655 TL.


Ekleme tarihi: 07-02-2022 14:01:04 Güncellenme tarihi: 18-07-2023 15:48:21