Hızlı Erişim

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Vizyon & Misyon

Misyon

Fatsa Deniz Bilimler Fakültesi olarak misyonumuz;       

        “Konusunda uzman, deniz bilimleri ve denizciliğin her alanında ulusal ve uluslar arası araştırmalar yapan ve evrensel boyutta bilgi üreten öğretim elemanı kadrosu ile çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, ülke kalkınmasına ve toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen mezunlar vermektir.”

Vizyon

Fatsa Deniz Bilimler Fakültesi olarak vizyonumuz;       

        “Küresel boyutta araştırmalar yapan ve bilgi üreten, çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanarak; deniz bilimleri ve denizciliğin gelişmesine katkı sağlayacak mezunlar yetiştiren ve ulusal düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak” şeklinde belirlenmiştir.

 


Ekleme tarihi: 29-11-2018 11:00:06 Güncellenme tarihi: 22-02-2022 11:49:44