FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Mezuniyet İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

MEZUN OLMAYA HAK KAZANACAK ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET BELGESİ VE DİPLOMA MÜRACAATI İÇİN AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE ÖĞRENCİ İŞLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

1- Mezuniyet Dilekçe Formu (Öğrenci İşleri Bürosundan alınacak)

2- Mezuniyet Belgesi ve Diploma Müracaat Formu (Öğrenci İşleri Bürosundan alınacak)

3- İlişik Kesme Belgesi (Öğrenci İşleri Bürosundan alınıp, ilgili birimlere onaylatılacak)

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik No'su Nüfus Cüzdanında yazmayan öğrencilerin mutlaka Nüfus Cüzdanını değiştirmeleri gerekmektedir)  

5- Öğrenci Kimliği


Ekleme tarihi: 29-11-2018 13:43:15 Güncellenme tarihi: 08-03-2022 09:49:41