FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015 YILI

Akkaya Oy, S., Demirtaş, M. and Aydın, O., (2015). The Design and Applicatıon of Gaussmeter with Hall Effect Sensor for Magnetic Field Measurements. Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering 15(3), 8-12, doi: https://dx.doi.org/10.5578/fmbd.10527 (TR-DİZİN)

2016 YILI

Akkaya Oy, S., (2016). YSA Denetimli Senkron Motor Kullanılarak Reaktif Güç Kompanzasyonu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji 4(4), 185-195. (TR-DİZİN, ICI Journal Master List, DOAJ, Google Scholar, CiteFactor)

Arslan, S., Gürdal, O. and Akkaya Oy, S., (2016). The Design, Dimensioning and Optimization of a 1 kVA Tubular Linear AlternatorInternational Journal of Development Research 6(12), 10550-10559. (BASE, WorldCat, Google Scholar, Scilit, ResearchBib, Infobase Index)

2017 YILI

Terzioğlu, K., Türe, H. and Tunca, E., (2017). Characterization of magnetic alginate/perlite composite microspheres and determination of optimum conditions for the removal of Pb (II) and Ni (II) ions from aqueous solution. Sakarya University Journal of Science 21(6), 1484-1496, doi: https://doi.org/10.16984/saufenbilder.291281. (TR-DİZİN, EBSCO, ICI Journal Master List)

Türe, H., Terzioğlu, K. and Tunca, E., (2017). Characterization of Alginate/Perlite ParticlesSüleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 21(3), 756-766, doi: https://dx.doi.org/10.19113/sdufbed.73663(TR-DİZİN)

2018 YILI

Özdemir, A.E., (2018). Solar-Based Thermoelectric Generator and its ANFIS Model. Celal Bayar University Journal of Science 14(3), 271-276, doi: https://doi.org/10.18466/cbayarfbe.421575 (TR-DİZİN, DOAJ, CiteFactor, OAJI)

Barutcu Mazı, I., Tekin, E. and Türe, H., (2018). Sıcaklık, Askorbik Asit ve pH’nın Kırmızı Pancar (Beta vulgaris L.) Betasiyaninlerin Bozunma Kinetiği üzerine etkilerinin incelenmesi. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 23(2), 217-232, doi: https://doi.org/10.17482/uumfd.371118. (TR-DİZİN, DOAJ, ICI Journal Master List)

2019 YILI

Arslan, S., Gürdal, O. and Akkaya Oy, S., (2019). Communication of Matlab GUI and Ansys MAXWELL: An Education Tool for Tubular Linear Generator. Journal of Fundamental and Applied Sciences 11(1), 53-58, doi: http://dx.doi.org/10.4314/jfas.v11i1.9. (EBSCO, DOAJ, ICI Journal Master List)

2020 YILI

Ücüncü Tunca, E. and Türe, H., (2020). Removal Modeling of Encapsulated L.minor by Alginate MicrospheresIğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 10(3), 1528-1538, doi: https://doi.org/10.21597/jist.644284. (TR-DİZİN, EBSCO, ISI, Google Scholar, CiteFactor, I2OR)

2021 YILI

Akkaya, S. and Akkaya Oy, S., (2021). Modelling of Solar Power Plants that can be Installed in Samsun, Bayburt and Mersin Provinces of TurkeyDüzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 9(2), 759-773, doi: https://doi.org/10.29130/dubited.785908. (TR-DİZİN, EBSCO, DOAJ, EuroPub)

2022 YILI


Ekleme tarihi: 04-03-2022 14:50:12 Güncellenme tarihi: 14-12-2022 16:14:17