FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcıları Görev Dağılımı

 

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

 

Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN 

(Dekan Yardımcısı)

1.Personel İşleri

2.Muhasebe Mali İşler(Satın alma)

3.Demirbaş, Ayniyat İşleri

4.Sivil Savunma İşleri

5.Yemekhane ve Kantin

6.Diğer kamu ve meslek kuruluşları ile ilişkiler

7. Bina ve çevre sorunları

8.Kütüphane

9.Araştırma ve Uygulama Laboratuarları

10.Fakülte Yönetim Kurulu Toplantılarının Takibi

11.Komisyonlar

*Satın Alma Komisyonu

*Malzeme Muayene ve Sayım komisyonu

*Muayene ve Kabul Komisyonu

*Yemekhane komisyonu

*Sosyal Faaliyet Komisyonu

*Sportif Faaliyetler Komisyonu

*Diğer Komisyonlar

12.Burslar

13.Döner Sermaye İşleri

14. Fakülte web yönetimi

15. Fakülte Kurulu Toplantılarının Takibi

16. Fakülte Tanıtım Faaliyetleri

17. Sosyal,  Kültürel ve sportif faaliyetler

18.Fakülte Dekanı tarafından verilen diğer görevler

 Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA

(Dekan Yardımcısı)

1.Eğitim öğretim ile ilgili işler

2.Öğrenci işleri

3.Uyum, Muafiyet, Yatay Geçiş ve Dikey Geçişler

4.Ders Görevlendirme Yazışmaları

5.Ders, Seminer ve sınav programları

6.Staj

7.Yurtdışı Akademik İlişkiler

8.Yurtdışı ile ilgili işler

9.Sürekli Eğitim Merkezi ile ilgili işler

10.Proje ve Araştırma Faaliyetleri

11.Kitap, dergi ve ders notu faaliyetleri

12.Sosyal,  Kültürel ve sportif faaliyetler

13.Fakülte Tanıtım Faaliyetleri

14.Duyuru, ilan ve stant talepleri

15.Akademik Kuruluşlarla İlişkiler

16.Komisyonlar

*Staj Komisyonu

*Yabancı Dil Değerlendirme ve Muafiyet Komisyonu

*Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Komisyonu

17.Bilimsel etkinlik Yazışmaları

18.Yayın Teşvikleri

19. Diğer kamu ve meslek kuruluşları ile ilişkiler

20.Fakülte Dekanı tarafından verilen diğer görevler


Ekleme tarihi: 02-03-2021 13:20:29 Güncellenme tarihi: 01-03-2022 14:07:43