FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2015 YILI

Aydın, M. and Erkan, S., (2015). Identification and some biological characteristics of commercial sea cucumber in the Turkey coast waters. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 3(1): 260-265. (Google Scholar, Scilit)

2016 YILI

Buhan, E., Aydın, M., Akın, Ş. and Dal, T., (2016).Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(2): 48-55, doi: https://doi.org/10.13002/jafag984. (DOAJ, Index Copernicus, DRJI)

Erdoğan Sağlam, N. and Çalık, S., (2016). Giresun İli Su Ürünleri Dernek ve Kooperatiflerinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 6(14), 132-139. (TR Dizin, Index Copernicus, BASE, ResearchBib, Google Scholar)

Erdoğan Sağlam, N. and Çalık, S., (2016). Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış. Ordu University Journal of Science and Technology 6(2), 28-37. (SOBİAD, DRJI, Google Scholar)

Erdoğan Sağlam, N. and Karadal, E., (2016). Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyoekonomik Yapısı. SDÜ Eğridir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 12(2), 158-169. (TR-DİZİN)

Erdoğan Sağlam, N., Özbek, G. and Düzgüneş, E., (2016). Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33(3), 259-270, doi: https://doi.org/10.13002/jafag986. (EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, DRJI, ICI Journal Master List).

2017 YILI

Aydın, M., Dal, T., Buhan, E., Karadurmuş, U. and Akın, Ş., (2017). Almus Baraj Gölünde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (1): 38-45. (TR-DİZİN, CAB Abstracts, ICI Journal Master List)

Erdoğan Sağlam, N. and Soyer, S., (2017). Türkiye’de Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS)’ne Genel Bir Bakış. Ordu University Journal of Science and Technology 7(1), 57-82. (SOBİAD, DRJI, Google Scholar)

Samsun, S., Erdoğan Sağlam, N. and Sağlam, C., (2017). Ordu-Giresun İlleri Su Ürünleri İşleme ve Satış Yerlerinde Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Bilgisi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 7(1), 76-84. (TR Dizin, Index Copernicus, BASE, ResearchBib, Google Scholar)

Erdoğan Sağlam, N., Çalık, S., and Sağlam, C., (2017). Trabzon Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımlarının Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Yunus Araştırma Bülteni 17(2), 137-144, doi: https://doi.org/10.17693/yunusae.v17i27092.286164. (TR-Dizin)

Erdoğan Sağlam, N., Örnek, C. and Sağlam, C., (2017). Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Tür Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 3(1), 15-19. (EBSCO, CAB Abstracts, Infobase Index, DRJI, BASE).

Erdoğan Sağlam, N., Örnek, C.,Sağlam, C. and Samsun, S., (2017). Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Galsama Ağları ile Avlanan Balıkların Tür Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 3(2), 96-100. (EBSCO, CAB Abstracts, Infobase Index, DRJI, BASE)

2018 YILI

Samsun, S. and Erdoğan Sağlam N., (2018). Güneydoğu Karadeniz’deki İskorpit Balığının (Scorpaena porcus, Linneaus 1758) Yaş ve Büyümesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35(3), 278-285, doi: http://dx.doi.org/10.13002/jafag4464. (EBSCO, CAB Abstracts, DOAJ, DRJI, ICI Journal Master List).

2019 YILI

Aydın, M. and Sözer, A., (2019).The Length-weight relationship and condition factor of striped sea bream Lithognathus mormyrus (L., 1758) in the southern Black Sea Region. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 4(3), 319-324, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.565282. (TR-DİZİN, CAB Abstracts)

Aydın, M., (2019). Maximum Length and Weight of Sharpsnout Seabream (Diplodus puntazzo Walbaum, 1792) for Black Sea and East Mediterranean Sea. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 5(2), 127-132. (EBSCO, CAB Abstracts, DRJI,BASE, SIS, I2OR)

2020 YILI

Aydın, M., Tunca, E. and Esen Ersoy, N., (2020). Morphometric Aspects and Growth Parameters of the Wedge Clam (Donax trunculus) of the Black Sea, Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 5(1), 11-18, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.637729. (TR-DİZİN, CAB Abstracts)

Aydın, M., (2020).Length-weight relationships and condition factor of four different sea cucumber species in the Aegean SeaJournal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 5(1), 80-85, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.677940. (TR-DİZİN, CAB Abstracts)

Karadurmuş, U., Düzgüneş, E. and Aydın, M., (2020). Identification of Structural and Operational Characteristics of Deep Water Cast Nets Used for Whiting along the Turkish Coast of the Black Sea (Turkey). Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 6(1), 70-79. (EBSCO, CAB Abstracts, DRJI, BASE, SIS, I2OR)

Aydın, M. and Bodur, B., (2020). Karadeniz’deki Eşkina Balığının (Sciaena umbra Linnaeus, 1758) Otolit Biyometrisi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 6(1), 102-110. (EBSCO, CAB Abstracts, DRJI, BASE, SIS, I2OR)

Aydın, M. and Biltekin, D., (2020). First morphometric aspects and growth parameters of the European flat oyster (Ostrea edulis Linnaeus, 1758) for the Black Sea, Turkey. Natural and Engineering Sciences 5(2), 101-109, doi: https://doi.org/10.28978/nesciences.756736. (CAB Abstracts, DOAJ, ICI Journal Master List, Google Scholar)

2021 YILI

Aydın, M. and Karadurmuş, U., (2021). The new maximum length of the Solea solea Linnaeus, 1758 in the Sea of Marmara and Black Sea (Turkey). Natural and Engineering Sciences 6(3), 261-264, doi: https://doi.org/10.28978/nesciences.1036856 (CAB Abstracts, DOAJ, Index Copernicus International (ICI) Journal Master List)

Karadurmuş, U., Ustaoğlu, D. and Aydın, M., (2021). A New Maximum Length of the Spicara flexuosa Rafinesque (1810) in the Coastal Waters of the Turkey, Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 7(1), 75-83, doi: https://doi.org/10.52998/trjmms.937882. (EBSCO, CAB Abstracts, CiteFactor, Infobase Index, DRJI, BASE)

Ballıkaya, G., Aydın, M. and Erkan, S., (2021). Changes in Length - Weight Relationships of 3 Different Commercial Sea Cucumber During Processing and Corrected of Fisheries Data. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 6(1), 43-49, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.772985. (TR-Dizin, EBSCO, CAB Abstracts, Index Copernicus International (ICI) Journal Master List, DRJI)

Aydın, M. and Gül, M., R., (2021). Presence of the Pacific oyster (Crassostrea gigas Thunberg, 1793) in the Black Sea. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6(1), 14-17, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.800160. (TR Dizin, EBSCO, CAB Abstracts, Index Copernicus International (ICI) Journal Master List, DRJI)

Tokur, B. and Korkmaz, K., (2021). The evaluation of Avian Influenza and Coronavirus as Human Pathogenic Enveloped Viruses for Possible Health Risk in Seafood: A Review. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6(1), 31-42, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.796262. (TR-Dizin, CAB Abstracts)

Korkmaz, K., Tokur, B. and Uçar, Y. (2021). Enzimatik hidroliz yöntemi kullanılarak balık işleme atıklarından balık protein hidrolizatı üretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 31(2), 502-513, doi: https://doi.org/10.29133/yyutbd.831067. (TR-DİZİN, Scopus, Zoological Record, DOAJ, BASE)

Saygun, F. and Tokur, B., (2021). Pişirmeye Hazır Marine Edilmiş Palamut Balığı (Sarda Sarda)’nın Dondurularak Depolama Boyunca Lipit Ve Duyusal Kalite Parametrelerinin İncelenmesi. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 6(1), 4-13, doi: https://doi.org/10.35229/jaes.791623. (TR-Dizin, CAB Abstracts)

Güvenin, D., Tokur, B., Korkmaz, K. and Uçar, Y., (2021). Proximate Composition of Traditional Turkish Stuffed Meatballs Produced with Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Mince and Determination of its Colour and Sensory Quality during Frozen Storage (-18ºC). Acta Aquatica Turcica 17(3), 361-375, doi: https://doi.org/10.22392/actaquatr.842738. (TR-Dizin)

Tokur, B. and Korkmaz, K., (2021). Tetrodotoxin binding protein in the marine puffer fish. Natural and Engineering Sciences 6(1), 39-52, doi: https://doi.org/10.28978/nesciences.868077. (CAB Abstracts, DOAJ, Index Copernicus International (ICI) Journal Master List)

Yıldırım, A. ve Yılmaz, E., (2021). Ordu ve Trabzon İllerinde Deniz Balığı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences 7(2), 104-117, doi: https://doi.org/10.52998/trjmms.941492. (EBSCO, CAB Abstracts, CiteFactor, Infobase Index, DRJI, BASE)

Kontaş, S., (2021). Determination of Gender-Based Changes in Scale Morphology of Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) Inhabiting the coast of Şile in Black Sea. Acta Aquatica Turcica, 17(3), 317-326, doi: https://doi.org/10.22392/actaquatr.813114. (TR-Dizin, Türkiye Atıf Dizini, DOAJ, Index Copernicus International (ICI) Journal Master List, DRJI, Google Scholar, OAJI)

2022 YILI

Lahreche, T., Durmuş, M., Kosker, A., R., Uçar, Y., Boga, E. K., Hamdi, T., M. and Özogul, F., (2022). Effects of different plant (Marjoram and Olive leaf) extracts on quality characteristics of red and ordinary muscles of vacuum–packaged tuna–like fillets. Applied Food Research 2(100034), 1-7, doi: https://doi.org/10.1016/j.afres.2021.100034. (DOAJ)

Öztürk, R., Ç., Karadurmuş, U., and Aydın, M., (2022). Range Extension of European Hake from The Eastern Black Sea Coasts of Turkey. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 39 (1), 19-24, doi: https://doi.org/10.55507/gopzfd.1115134. (TR-DİZİN, ICI Journal Master List, Google Scholar, CAB Abstracts, WorldCat)

Samsun, S., (2022). The Length-Weight Relationhsips (LWRs) of Some Fishes Along the Turkish Coasts of the Black SeaTurkish Journal of Maritime and Marine Sciences 8(2), 131-160, doi: https://doi.org/10.52998/trjmms.1112696. (EBSCO, CAB Abstracts, Scientific Indexing Services, Infobase Index, I2OR, Cite Factor, DRJI, ResearchBib Index, BASE, ASOS Index, SCILIT, Root Indexing, Google Scholar)

2023 YILI

Kontaş Yalçınkaya, S., (2023). Length-Weight, Length-Length Relationships, and Condition Factor of Red Mullet (Mullus barbatus Linnaeus, 1758) Inhabiting Mersin Bay. Sakarya University Journal of Science 27(2), 398 - 407. doi: https://doi.org/10.16984/saufenbilder.1215970. (TR DİZİN, Index Copernicus, EBSCO)


Ekleme tarihi: 04-03-2022 14:42:57 Güncellenme tarihi: 17-04-2023 11:49:34