FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu
İdari İşler için Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Asil Üye (Başkan)
  Asil Üye
  Asil Üye
Vesile Nurten AYDEMİR Yedek Üye (Başkan)
Gülin BAYIR Yedek Üye
  Yedek Üye
 
Akademik İşler için Muayene ve Kabul Komisyon Üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN Asil Üye (Başkan)
  Asil Üye

 

Asil Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA Yedek Üye (Başkan)
Emine SUİÇMEZ Yedek Üye
Akın ARSLANTÜRK Yedek Üye

Ekleme tarihi: 29-11-2018 13:47:18 Güncellenme tarihi: 25-07-2022 13:22:04