FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Kısmi Zamanlı Öğrenci ve Burs Komisyonu

Prof. Dr. Özkan UĞURLU                 Başkan

Prof. Dr. Evren TUNCA                    Asil Üye

Prof. Dr. Mehmet AYDIN                 Asil Üye

Doç. Dr. Ali TEHCİ                          Asil Üye

Dr. Öğr. Üyesi Remzi FIŞKIN             Yedek Üye

 
 

Ekleme tarihi: 29-11-2018 13:49:50 Güncellenme tarihi: 23-05-2023 10:23:55