Hızlı Erişim

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Her geçen gün gelişen dünya deniz ticaret filosunda söz sahibi olan ülkeler arasında yer almak isteyen ülkemiz, son yıllarda ivme kazanan çalışmaları ile bu hedefini başarmak için çalışmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde önemli faktörlerden birisi denizcilik sektörüne yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Bu bağlamda deniz kaynaklarından daha etkin bir şekilde yararlanabilmek açısından Türkiye’nin uzmanlaşmış insan kaynağı açığının kapatılması noktasında akademik düzeyde eğitim veren kurumlar son derece önem kazanmıştır.

Denizcilik sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacı, Türkiye’deki üniversiteleri deniz bilimleri ve denizcilikle ilgili bölümler açmaya yöneltmiştir. Bu noktada Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, ülkemiz deniz ticaretini daha ileri seviyelere ulaştırma hedefine katkı sağlamak amacıyla, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nü oluşturmuştur.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü; Türkiye açısından çok önemli bir yere sahip olan denizler ve deniz ticaretini geliştirecek, bununla birlikte ülkemizin denizcilik çıkarlarına hizmet edecek insan kaynağını, Ordu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir. Bu temel amaca ulaşmak yolunda öğrencilerimize;

 • İşletme, ekonomi, hukuk ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmelerinde uygulayabilme,
 • Denizcilik işletmelerinde işletme ve yönetim fonksiyonları,
 • Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme,
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması bilinci,
 • Yenilikçilik, sorgulayıcılık, öz-güven, girişimcilik ve liderlik özellikleri sahip olma,
 • Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleme,
 • Mesleki değerler ve etik donanıma sahip olma ve
 • Global, uluslar arası, ulusal ve bireysel düzeylerde vizyon sahibi olma gibi insani değerler ve üstün nitelikli mesleki donanımlar kazandırma amacındayız.
 •  

ANABİLİM DALLARI

 • Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı
 • Denizcilik Ekonomisi Anabilim Dalı

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr.  BAHAR TOKUR Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD (Bölüm Başkanı V.)
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ MUSLU Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD  
Dr. Öğr. Üyesi NİHAN ŞENBURSA Denizcilik Ekonomisi ABD  
Arş. Gör.   BARIŞ ANIL ÇETİN Denizcilik Ekonomisi ABD  
Arş. Gör.   CEMİLE SOLAK FIŞKIN Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi ABD (ÖYP-DEU)
Arş. Gör.   KEMAL AKBAYIRLI Denizcilik Ekonomisi ABD (ÖYP-DEU)

Ekleme tarihi: 29-11-2018 13:23:55 Güncellenme tarihi: 28-02-2019 12:50:53