FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm Hakkında

Başkanın Mesajı

İlk olarak 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alan bölümümüzde I. ve II. öğretim programlarında Lisans, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı’nda da Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Bölümümüzde eğitimin yanı sıra bilimsel araştırma çalışmaları da sürdürülmektedir.

Bölüm olarak hedefimiz özellikle Karadeniz’de yapacağımız bilimsel araştırmalarla gerek doğal kaynaklarımızın korunması gerekse balıkçılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak, vereceğimiz eğitim ile de konumuzun esasını oluşturan ve önemi her geçen gün daha da artan su ve sucul ortamlarda yaşayan canlıların öneminin farkında, onları koruyan, korunması için üzerine düşeni yapan, insanlığın kullanımına en yararlı şekilde sunan, yenilikçi ve ufku geniş Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Lisans ve lisansüstü eğitimin verildiği bölümümüzde, lisans öğrencilerine akuatik ekoloji, su kirliliği ve kontrolü, ihtiyoloji, balıkçılık biyolojisi, popülasyon dinamiği, stok tespiti, avlama yöntemleri, av araçları ve yapım teknikleri, balıkçılık yönetimi, su ürünlerinin yetiştiriciliği, hastalıklarının teşhis ve tedavileri, muhafazası, işlenmesi, pazarlanması, mevzuat gibi ilgili pek çok konuda temel eğitim verilmektedir. Dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz "Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi" unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Ayrıca bu bölümden mezun olanlar 1 yıl gemi stajı yaptıktan sonra sınırlı vardiya zabiti (kaptan) sınavına girmeye hak kazanırlar ve başarılı olanlar “Sınırlı Vardiya Zabiti” olurlar.

Meslek Tanımı

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, deniz ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, su canlılarının yetiştirilmesi, hastalıkları, avlanma zamanı ve teknolojisi, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, balıkçı gemileri yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışan kişidir.

Misyonumuz

 Balıkçılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak, alanıyla ilgili gerekli bilgi donanımına sahip, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden, yenilikçi ve girişimci “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri” yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yaparak sonuçlarını bilim dünyasına kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Vermiş olduğumuz eğitim-öğretim ve yapmış olduğumuz araştırmalar ile balıkçılık alanında ulusal ve uluslararası ölçekte söz sahibi bir bölüm olmaktır.

Mezunlarımız;

 • Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
 • Belediyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile;
 • Su ürünleri yetiştiriciliği, avcılığı, işlemesi, pazarlaması yapan işletmeler
 • Su ürünleri üretim tesislerinin planlama, projelendirme bölümünde
 • Büyük deniz akvaryum tesislerinde
 • Ağ fabrikaları
 • Bot ve balıkçı teknesi imal eden tersanelerde

ve denizcilikle ilgili değişik konularda faaliyet gösteren özel sektöre ait işletmelerde Mühendis olarak çalışabilmektedirler. Almış oldukları dalış eğitimleri sayesinde de sektörde dalgıç olarak çalışabilirler.

Ayrıca formasyon derslerini aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Su Ürünleri ve Denizcilik Meslek Liselerinde “Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı” öğretmeni olarak öğretmenlik yapabilmektedirler (2014  yılı atamalarında 14 mezunumuz Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı öğretmeni olarak göreve başlamıştır).

Arzu etmeleri halinde başta yetiştiricilik, işleme ve pazarlama konularında olmak üzere balıkçılıkla ilgili birçok alanda kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Bölümümüzde 4 Anabilim Dalı Bulunmaktadır. Bu Anabilim Dalları;

1. Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. NACİYE ERDOĞAN SAĞLAM

Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı’nda akuatik ekosistemler, bu ekosistemlerde yaşayan canlılar, bu canlıların biyolojik özellikleri, ekonomik türlerin populasyon parametreleri, stokları, bu canlıların avcılığında kullanılan av araçları ve avlanma yöntemleri, av araçlarının stoklar üzerindeki etkileri, stokları etkileyen faktörler ve sürdürülebilir stok yönetimi konularında dersler verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır.

2. Deniz Ekolojisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. ALİ MİROĞLU

Bu Anabilim Dalı’nda su ürünlerinin yetiştiği tuzlu su, acı su ve tatlı suların ekolojik ve oseonolojik özellikleri, verimlilik ve kirlilik seviyeleri, korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında dersler verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır.

3.Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. YILMAZ ÇİFTCİ

Ülkemiz sahip olduğu gerek deniz, göl, gölet ve baraj gölleri gerekse akarsu ve yeraltı kaynaklarıyla oldukça zengin bir su ürünleri yetiştiricilik potansiyeline sahiptir. Anabilim dalımızda da bu kaynaklardan yetiştiricilik amacıyla yararlanma yöntemleri, üretim tesislerinin planlanması, üretim ve besleme teknikleri, yetiştiricilik aşamasında ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı koruma, teşhis ve tedavileri konularında dersler verilmekte, araştırmalar yapılmaktadır.

4. Su Ürünleri İşleme Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. BAHAR TOKUR

 Avcılık ya da yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin tüketiciye taze ya da işlenmiş olarak bozulmadan ulaştırılması, işleme ve muhafaza teknolojileri, bu aşamada uyulması gereken hijyen kuralları, gıda dışı su ürünlerinin değerlendirilmesi, balık unu ve balık yağı elde edilmesi konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

 * Bölümümüz ile ilgili bilgi paketi/ders kataloğu için tıklayınız.

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof.Dr. MEHMET AYDIN Balıkçılık Yönetimi ABD  
Prof.Dr. BAHAR TOKUR Su Ürünleri İşleme ABD Su Ürünleri İşleme ABD Başkanı
Prof.Dr. YILMAZ ÇİFTCİ Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD Başkanı
Doç.Dr. NACİYE ERDOĞAN SAĞLAM Balıkçılık Yönetimi ABD Balıkçılık Yönetimi ABD Başkanı
Doç.Dr. ALİ MİROĞLU Deniz Ekolojisi ABD Deniz Ekolojisi ABD Başkanı
Doç.Dr. CEM TOLGA GÜRKANLI Deniz Ekolojisi ABD Bölüm Başkanı
Doç.Dr. SERAP SAMSUN Balıkçılık Yönetimi ABD Bölüm Kalite Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi KORAY KORKMAZ Su Ürünleri İşleme ABD  
Dr.Öğr.Üyesi EBRU YILMAZ Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD  
Dr.Öğr.Üyesi SERKAN SAYGUN Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD  
Dr.Öğr.Üyesi
MURAT ÖZAYDINLI Deniz Ekolojisi ABD  
Dr.Öğr.Üyesi BİLGE BİLGİN FIÇICILAR Su Ürünleri İşleme ABD  
Dr.Öğr.Üyesi CANER ŞİRİN Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD Bölüm Kalite Koordinatörü Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi CEMİL SAĞLAM Balıkçılık Yönetimi ABD  
Dr.Öğr.Üyesi SEDA KONTAŞ YALÇINKAYA Balıkçılık Yönetimi ABD  
Öğr. Gör. Doç. Dr. MUSTAFA REMZİ GÜL  Deniz Ekolojisi ABD  
Arş. Gör. Dr. PINAR AKDOĞAN ŞİRİN Yetiştiricilik ve Balık Hastalıkları ABD  

BİRİM PERSONELİ

Bölüm Sekreteri

Gülin BAYIR


Ekleme tarihi: 29-11-2018 12:55:33 Güncellenme tarihi: 29-11-2023 16:10:40