Hızlı Erişim

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dekanımız Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ'nin Organik Kimya Alanında yayımlanan makalesi Tetrahedron dergisinde Kapak Konusu oldu

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ, Arş. Gör. Dr. Abdullah KARANFİL (Kimya Bölümü) ve Prof. Dr. Ertan ŞAHİN’in (Atatürk Üniversitesi) yapmış oldukları “Karbaşeker türevi inisitol” alanındaki akademik çalışması, bilim insanları tarafından tercih edilen SCI indeksli Tetrahedron (https://www.journals.elsevier.com/tetrahedron) Dergisinde Kapak Konusu olarak yayımlanmıştır. Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

 

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ'nin "Synthesis of novel tetrols from syn-bisepoxide: Preparation of halogenated bicyclo[4.2.0] inositols" başlıklı akademik çalışmasında; İnositoller ve türevleri kimyasal ve biyolojik açıdan oldukça önemli yapıya sahip bileşiklerdir. İnositollerin toplam dokuz formu (stereoizomeri) bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri myo-inositol, D-Chiro-inositol ve syllo-inositol sayılabilir. İnositol izomerleri arasında myo-inositol doğada en yaygın bulunan formu olup önceleri B8 vitamini olarak da adlandırılmıştır. İnositollerin, glikosidaz inhibisyonu, hücreler arası iletişim ve fosfat depolama gibi biyolojik aktivitelerinin olması, onları bilimsel araştırma açısından önemli hedef moleküller haline getirmektedir. Özellikle, myo-inositol, beyin ve diğer memeli dokularında bol miktarda bulunmaktadır. İnsanlarda doğal olarak glikozdan biyosentezlenir ve insan böbreği günde yaklaşık iki gram üretebilir. Scyllo-inositol’ün Alzheimer hastalığının tedavisinde, bazı inositollerin HIV enfeksiyonu ve diyabet hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca, doğal inositoller bazı bitkilerin yapılarında, mikroorganizmalarda, insan ve hayvan dokularında, memelilerin kalp kasında ve iskelet kaslarında bulunduğu bilinmektedir. Diğer taraftan, polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda D-Chiro-inositol uygulaması insülin duyarlılığını artırdığı bilinmektedir. Ayrıca, D-chiroinositol replasman tedavisinin, bozulmuş insülin etkisine katkıda bulunan vücut depolarının eksikliğini önleyebileceği ileri sürülmüştür. Sonuç olarak inositoller ve türevleri kimya ve tıp alanındaki araştırmalarda oldukça dikkat çekmektedir. 

 


Eklenme Tarihi : 29-05-2020 15:16:19